Bảng giá

Mona Future
Mona%20FutureGÓI DỊCH VỤ GIÁ TRỊ

Bảng giá Dịch vụ

Gói Cơ Bản

Cung cấp các tính năng cần thiết

3,990,00₫ / tháng

 • Chiến lượt kĩ thuật số toàn diện
 • Phân tích dữ liệu và báo cáo tiếp thị
 • Xây dựng và quản lý nội dung sáng tạo
 • Quản lý tương tác khách hàng
 • Phân tích và nghiên cứu thị trường
MUA NGAY

Gói Tiên Tiến

Cung cấp các tính năng nâng cao

5,990,00₫ / tháng

 • Chiến lượt kĩ thuật số toàn diện
 • Phân tích dữ liệu và báo cáo tiếp thị
 • Xây dựng và quản lý nội dung sáng tạo
 • Quản lý tương tác khách hàng
 • Phân tích và nghiên cứu thị trường
MUA NGAY

Gói Doanh Nghiệp

Cung cấp giải pháp toàn diện

7,990,00₫ / tháng

 • Chiến lượt kĩ thuật số toàn diện
 • Phân tích dữ liệu và báo cáo tiếp thị
 • Xây dựng và quản lý nội dung sáng tạo
 • Quản lý tương tác khách hàng
 • Phân tích và nghiên cứu thị trường
MUA NGAY
Mona%20Future CONTACT US

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu có Thắc mắc

Mona Future
Mona%20FutureCUSTOMER FEEDBACK

Những đánh giá Tích cực

Mona%20Future
Mona%20Future

Dịch vụ marketing của công ty này thực sự xuất sắc! Họ đã xây dựng một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả cho doanh nghiệp của tôi.

Sâm Nguyễn

Khách hàng

Mona%20Future
Mona%20Future

Dịch vụ marketing của công ty này thực sự xuất sắc! Họ đã xây dựng một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả cho doanh nghiệp của tôi.

An An

Khách hàng

Mona%20Future
Mona%20Future

Dịch vụ marketing của công ty này thực sự xuất sắc! Họ đã xây dựng một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả cho doanh nghiệp của tôi.

Huy Võ

Khách hàng

Mona%20Future
Mona%20Future

Dịch vụ marketing của công ty này thực sự xuất sắc! Họ đã xây dựng một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả cho doanh nghiệp của tôi.

Sâm Nguyễn

Khách hàng

Mona%20Future
Mona%20Future

Dịch vụ marketing của công ty này thực sự xuất sắc! Họ đã xây dựng một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả cho doanh nghiệp của tôi.

An An

Khách hàng

Mona%20Future
Mona%20Future

Dịch vụ marketing của công ty này thực sự xuất sắc! Họ đã xây dựng một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả cho doanh nghiệp của tôi.

Huy Võ

Khách hàng

Mona Future